Адвокат в София

Адвокати в София

Кантората ни предлага разнообразие от адвокати в София, най-голям опит имаме в сделките по покупко-продажба на имоти и имотни дела, данъчното облагане по ЗДДС и най-различни казуси относно сделките с имоти.

Ако Вие имате необходимост от адвокат за прехвърляне на имот чрез покупко-продажба в София или околностите, апартамент, къща, имот, се свържете с нас за платена консултация.

ТЕЛЕФОН ЗА КОНСУЛТАЦИЯ: 0899 85 75 00

Добър адвокат недвижими имоти София

За да се придобие недвижим имот, чрез покупко-продажба в София и околносите е вид договор, използващ се пред нотариус и осъществяващ се посредством покупка с нотариален акт (съгласно чл.18 от ЗЗД). Когато имота се прехвърля, той реално си сменя собствеността.

В договора участват двете страни, продавач и купува, като по силата на договора, продавача се задължава да прехвърли на купувача собствеността на конкретен имот, за сума определена от продавача. Тук е важно да се подчертае, че тази сума се определя свободно, но не бива да е по-ниска от данъчната оценка на имота.

Важно е да се уточни, че след придобиване на имота от страна на купувача, същият е длъжен да заплати местен данък към съответната Община, в която се намира новопридобитият имот.

Адвокат имотни дела София

Ако даден проблем не може да бъде разрешен по мирен път, то тогава имате нужда от адвокат, който да Ви помогне да защити вашите интереси, по законов път в съда и ще Ви помогне в следните направления:

 • Възстановяване на нарушено право на ползване на жилище, с въвеждане на имащото това право лице в жилището;
 • Определяне на реда на ползване на съответен недвижим имот бил той жилище или поземлен имот;
 • Делба на съсобствено имущество по съдебен ред;
 • Обжалване на откази на държавни и общински органи да впишат документи или да издадат удостоверения;
 • Признаване на недействителност по сключени вече сделки за отчуждаване на недвижими имоти;
 • Установяване на право на собственост върху недвижими имоти при наследяване, дарения и др.;


Адвокат недвижими имоти София цени

Цените за адвокатските услуги варират от сложността на казусите,от отделеното време и от нужните последващи действия.

Преди да преминете към покупка на имот, е важно да проучите правното му положение. Това ваше действие ще Ви спести много разходи, нерви и пари, ако се стигне до нещо неясно в бъдеще относно вашият имот или претенции на предишни собственици. Това важи с особена сила за сделките, които се сключват на „зелено“.

Проверката за тежести при покупката на недвижим имот е задължителна с оглед защитата на интересите на купувача. Рискът да се закупи имот обременен с вещни тежести (ипотеки, възбрани, които се вписват в имотния регистър и наличието им може да бъде установено от всички трети лица (ЗЗД и ПВ) е реален, а наличието на същите може сериозно да накърни интереса на лицата, закупуващи недвижим имот.  Също така е налице риска да има и висящи съдебни дела, касаещи конкретен недвижим имот (исковите молби също се вписват, съгл. чл. 114, вр. с чл. 112 ЗС и ПВ).


Добър адвокат имотни дела София

Какво се случва ако въникне спор за имот или наследство? Отговорът е, че Ви трябва добър адвокат за наследствени и имотни дела, който да може да Ви изслуша, да сглоби картината, за да може да Ви даде правилен съвет или в случай на вече заведено дело да упражни вашите права.

В практиката не са рядко срещано явление случаи на:

 • спор за собственост на имот,
 • на делба на съсобствен имот,
 • опасност от покупка на имот с тежести,
 • изнасяне на имот на публична продан,
 • спорове за наследство,

Казусите свързани с недвижими имоти са едни от най-разпространените и сложни категории дела. Поне веднъж в живота си човек, се е опирал до помощта на адвокат при покупко-продажба на имот, или придобиване след наследство, най-добрият и логичен начин е като се допитате до специалист за вашият случай.

Ако вие имате нужда от консултация или се подготвяте за покупко-продажба на имот, дела за делба на имот между роднини или бивши съпрузи след развод и много други въпроси от този характер е най-добре да се спреде на опитен адвокат.

ТЕЛЕФОН ЗА КОНСУЛТАЦИЯ: 0899 85 75 00

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *